Tage Lyneborg Tegnestue er et personligt profileret og fleksibelt arkitektfirma, der siden 1980 har arbejdet med arkitektur i mange forskellige sammenhænge, skala og karakter. Arbejdsområderne omfatter byplan og landskab, udvikling af større bygningsanlæg, bosætning og boligbyggeri, restaurering, renovering og byfornyelse og særlige konsulentvirksomheds, rådgivnings- og udviklingsopgaver.

Tage Lyneborg er professor i Arkitektur og studieleder på Kunstakademiets Arkitektskole, studieafdeling 5; Arkitektur, rum bosætning og bygningskultur